Na , udostępniliśmy już 71 programów edukacyjnych. Kolejne tematy pojawią się juz wkrótce. Każdy program umożliwia uzyskanie 5 punktów edukacyjnych.


 1. Recepty refundowane - jak uniknąć kar za błędy? - autor : dr n.med. Maciej Jędrzejowski - demo
 2. Recepty refundowane - aktualizacja luty 2013 : autor : dr n.med. Maciej Jędrzejowski
 3. Terapia wybranych zakażeń bakteryjnych - w świetle aktualnej wiedzy medycznej - autor: dr n. med. Paweł Grzesiowski
 4. Przygotowanie do kontraktowania świadczen op[ieki zdrowotnej - autor: mgr inż. Janusz Pilitowski, SZPZLO Warszawa-Ochota
 5. Orzecznictwo lekarskie w systemie zabezpieczenia społecznego następst choroby : autor : prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
 6. Kiedy pacjenci pozywaja lekarzy dentystów - autor : dr n. praw. Radosław Tymiński
 7. Guzy neuroendokrynne układu pokarmowego - autor: prof. dr hab. Krzysztof Jeziorski
 8. Wprowadzenie do reumoortopedii - autor : prof. dr. hab. Paweł Małdyk z Instytutu Reumatologii w Warszawie
 9. Elektroniczne środowisko pracy - autor: Dr inż. Kajetan Wojsyk, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie
 10. Leczenie operacyjne chorych reumatycznych - autor : prof. dr. hab. Paweł Małdyk z Instytutu Reumatologii w Warszawie
 11. Recepty refundowane - jak postepować po 1. lipca 2012? - autor : dr n.med. Maciej Jędrzejowski - demo
 12. Jak zabezpieczyć się przed pozwem? - autor: dr n. praw. Radosław Tymiński
 13. Lekarski obowiązek informowania pacjenta - autor: dr n. praw. Radosław Tymiński,- demo
 14. Znaczenie dokumentacji medycznej w procesie sądowym - autor : dr n.praw. Radosław Tymiński - demo
 15. Zgoda na wykonanie czynności nieterapeutycznych - autor ; dr n.praw. Anna Płatkowska
 16. Praktyczne problemy realizacji lekarskiego obowiązku informowania pacjentów - autor : dr Dariusz Hajdukiewicz
 17. Szczepienia u osób w wieku podeszłym - autor: dr n.med. Sylwia Serafińska
 18. Marskość watroby jako problem interdyscyplinarny - autor: dr n.med. Sylwia Serafińska
 19. Zapalenie żył głębokich (ZŻG) - epidemiologia, diagnostyka i terapia - autor: Witold Tomkowski z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
 20. English for medical staf. Primary care - basic level - autorzy: Bob Ward, Krystyna Mańturzyk, Urszula Gutowska, Sympozjum, szkoła językowa w Warszawie.
 21. Chirurgiczne leczenie otyłości - autor: dr hab. n.med. Wojciech Lisik
 22. Hipolibidemia u kobiet - autor: prof. Zbigniew Lew Starowicz
 23. Zaburzenia erekcji - autor: prof. Zbigniew Lew Starowicz
 24. Farmakoterapia nadciśnienia wrotnego - autor : dr n.med. Sylwia Serafinska
 25. Ocena czynników ryzyka i diagnostyka chorób układu sercowo-naczyniowego - autor : Aleksander Prejbisz
 26. Astma - autor: prof. dr hab. n.med. Paweł Śliwiński
 27. Nadcisnienie tętnicze - praktyczne zasady leczenia - autor: dr n.med. Jacek Lewandowski
 28. POChP - autor : prof. de hab. n.med. Paweł Śliwiński
 29. Rak żołądka - autor : prof. dr hab. n.med. Krzysztof Jeziorski
 30. Kryteria doboru antykoncepcji - autor: prof. dr hab, n.med Romuald Dębski
 31. Ciąża - fizjologia, ale stan odmienny - autor: prof. dr hab, n.med Romuald Dębski
 32. Odpowiedzialność cywilna - wybrane zagadnienia - autor: dr Tadeusz Pawlikowski.
 33. Leczenie nadciśnienia tętniczego w zależności od chorób współistniejących - cz. 1-2 - Wprowadzenie / Zespół metaboliczny / Cukrzyca – autor: Prof. dr n. med. Andrzej Januszewicz
 34. Leczenie nadciśnienia tętniczego w zależności od chorób współistniejących - cz. 3 - Choroba wieńcowa / Przebyty udar mózgu / Choroba nerek / Wiek podeszły – autor: Dr n. med. Aleksander Prejbisz
 35. Leczenie nadciśnienia tętniczego w zależności od chorób współistniejących - cz. 4 - Obturacyjny bezdech senny / Depresja / NT oporne – autor: Dr n. med. Aleksander Prejbisz
 36. Terapia fagowa - podstawy i możliwości zastosowania w praktyce klinicznej - autor: Prof. dr hab. Andrzej Górski
 37. Powikłania w leczeniu implantoprotetycznym bezzębnej żuchwy - autor: dr n. med. Krzysztof Śliwowski
 38. Taktyka postępowania w guzach wątroby (cz.1) - autor: prof. dr hab. Piotr Małkowski
 39. Taktyka postępowania w guzach wątroby (cz.2) - autor: prof. dr hab. Piotr Małkowski
 40. Innowacje w metodach profilaktyki i leczenia JPZK - autor : prof. dr hab. Maria Hanna Niżankowska
 41. Wartość OCT w diagnostyce i monitorowaniu terapii jaskry - autor : prof. dr hab. Maria Hanna Niżankowska
 42. Epidemia zakażeń E.coli w Niemczech - autor: prof. Andrzej Zieliński
 43. Leczenie implantologiczne pacjentów dysgnatycznych - autor : dr n. med. Maciej Jagielak
 44. Standardy w implantologii cz.3 - autor : prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
 45. Starzenie się nerek - autorzy : dr n. med. Michał Ciszek, prof. Leszek Pączek
 46. Zakażenie HCV: epidemiologia, klinika, diagnostyka, postepy w terapii - stan na 2011 rok - autor : prof. Krzysztof Simon
 47. Zdrowie psychiczne kobiet; problemy i terapie - autor: prof. Bartosz Łoza
 48. Autosomalnie dominujące zwyrodnienie torbielowate nerek - autorzy dr n.med. Mariusz Niemczyk oraz prof. dr med. Leszek Pączek
 49. Standardy obowiązujące w leczeniu implantologicznym - cz.2 - autor : prof. dr med. Andrzej Wojtowicz
 50. Nowe metody psychofarmakoterapii, autor: Prof. Bartosz Łoza
 51. Nieswoiste zapalenie kości szczęk – Wprowadzenie. autorzy: Lek. stom. Grażyna Tuderek-Sobocińska, Prof. Andrzej Wojtowicz
 52. Zapalenie kości szczęk – Wybrane przypadki ; Autorzy: Lek. stom. Grażyna Tuderek-Sobocińska, Prof. Andrzej Wojtowicz
 53. Psychiatria dla lekarzy innych specjalności: Kogo, czym, jak i dlaczego leczyć? - Część 1, Autorki: Dr n. med. Anna Mosiołek, dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek
 54. Psychiatria dla lekarzy innych specjalności: Kogo, czym, jak i dlaczego leczyć? - Część 2 ; Autorki: Dr n. med. Anna Mosiołek, dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek
 55. Rak watrobowokomórkowy (HCC) u zakażonych HBV i HCV – problem interdyscyplinarny, Prof. Krzysztof Simon
 56. Wybrane wskaźniki biochemiczne w chorobach wątroby - wątpliwości klinicysty przy interpretacji wyników, Prof. Krzysztof Simon
 57. Nowa koncepcja zaopatrzenia implanto-protetycznego bezzebnej żuchwy - Dr n. med. Krzysztof T. Śliwowski
 58. Standardy w implantologii cz. 1, Prof. Andrzej Wojtowicz
 59. Skuteczność i bezpieczeństwo szczepień, Prof. Andrzej Zieliński
 60. Zaburzenia dwubiegunowe nastroju - nowe rozumienie zjawiska i nowe koncepcje leczenia, Prof. Bartosz Łoza,
 61. Wpływ cywilizacyjny na powstawanie zaburzeń depresyjnych, Prof. Bartosz Łoza,
 62. Leczenie miejscowe grzybic skóry: grzybicy skóry gładkiej, pachwin, dłoni i stóp, drożdżycy i łupieżu pstrego, w oparciu o terapię cyklopiroksem, dr hab. Wojciech Baran
 63. Protezy bezklamrowe - uzupełnienia wykonane w oparciu o implanty - Dr n. med. Andrzej Krocin, Lic. tech. dent. Paweł Makowiecki,
 64. Protezy bezklamrowe - uzupełnienia wykonane w oparciu o zęby własne pacjenta - Dr n. med. Andrzej Krocin, Lic. tech. dent. Paweł Makowiecki,
 65. Wprowadzenie do leczenia zespołowego wad gnatycznych - Prof. dr hab. Janusz Piekarczyk , dr n. med. Konrad Walerzak,
 66. Zaburzenia funkcji poznawczych. Prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza,
 67. Kryteria doboru hormonalnej terapii zastepczej, Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski
 68. Złoty standard leczenia chorych na łagodny rozrost stercza (BPH) ze współistniejącą nadaktywnością pecherza moczowego (OAB), Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dutkiewicz,
 69. Współczesne standardy w leczeniu przerzutowego raka piersi, ze szczególnym uwzglednieniem chorych z nadekspresją receptora HER-2, Doc. dr hab. n. med. Krzysztof Krzemieniecki,
 70. Depresja rozpoznanie i leczenie - Prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza,
 71. Prawo medyczne - Zgoda pacjenta - Dr Anna Płatkowska-Kułaj, radca prawny.