19 kwietnia 2012 r. pod auspicjami Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa prof. dr.  Hanny Gronkiewicz-Waltz z udziałem 130 lekarzy w Szpitalu Bielańskim w Warszawie odbyła się kolejna konferencja

"PRAWO & MEDYCYNA"

Konferencja zgromadziła ponad setke lekarzy, w tym profesorów medycyny.

Konferencja w Szpitalu Bielańskim zgromadziła ponad setkę lekarzy i menedżerów ochrony zdrowia ...

....w tym kilkunastu profesorów medycyny, którzy na gorąco dzielili się swymi wątpliwościami z wykładowcami.

O zasadach i meandrach postępowania dowodowego w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej mówił mec. Krzysztof Szreder

Pasjonujacy wykład o odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach lekarzy wygłosiła mec. Ełzbieta Barcikowska-Szydło z Okregowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Wykłady wzbudziły żywiołową, chwilami nawet burzliwą dyskusję, szczególnie w zakresie postepowania dowodowego w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej i udziale lekarzy w komisjach przetargowych, jak również czasu pracy lekarzy.

E-learning pozwala uczyć się we własnym tempie. Nie zastępuje innych form szkolenia, ale je skutecznie uzupełnia – mówi Ryszard Majkowski, koordynator ds. kursów. A przede wszystkim oszczędza nasz lekarski czas i oszczędności. Nie wymaga zwalniania się z pracy, błagania dyrektorów i ordynatorów o oddelegowanie, podróżowania, wydawania pieniędzy na noclegi i opłaty rejestracyjne itp.

Pratyczne aspekty czasu pracy lekarzy przedstawiła mec. Joanna Bień (z prawej na pierwszym planie ). W części konferencyjnej dot. wyzwań w informatyzacji medycyny poruszono zagadnienia prawa pacjenta do informacji, cyfryzacjim dokumentów i obiegu informacji oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzzy dentystów.

 

Nowe regulacje prawne i ich możliwy wpływ na wykonywanie zawodu lekarza zawsze stale wzbudzają zaciekawienie lekarzy, na codzień w rozlicznych obowiązkach.