17 listopada 2011.r. z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz 120 lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu odbyła się konferencja „E-learning w służbie lekarzom”.

Celem kilkugodzinnego spotkania, zorganizowanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, było zachęcenie mazowieckich lekarzy do doskonalenia zawodowych umiejętności w ramach multimedialnych programów edukacyjnych. Do końca 2013 roku do dyspozycji lekarzy powstanie aż 70 kursów doskonalących.

Marszałek A. Struzik podkreślił, że postęp, dyktowany przez rewolucję naukowo-techniczną, wymaga od kolejnych pokoleń gotowości do podejmowania nowych wyzwań i perspektywicznego myślenia, ale też kompetencji oraz wysokiego poziomu wiedzy. Inwestowanie w rozwój i poszerzanie umiejętności to najlepszy sposób na odpowiedzialne planowanie i samodzielne decydowanie o kierunku własnej kariery – dodał. Marszałek wyraził nadzieję, że nowoczesny i elastyczny system edukacji w formie kursów on-line, interaktywnych wykładów i serwisów informacyjnych spełni oczekiwania odbiorców oraz stanie się cennym kompendium wiedzy, służącym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Doniosłość obowiązku doskonalenia zawodowego na przykładzie lekarskiego zawinienia przedstawiła dr Anna Płatkowska-Kułaj – radca prawny, specjalista w zakresie prawa medycznego i odszkodowawczego.

Konferencja była również okazją do uhonorowania zasłużonych lekarzy : pediatry Katarzyny Boguckiej i ginekologa-położnika Zenona Michalaka Medalem Pro Masovia za wybitne zasługi dla województwa mazowieckiego. Doniosłość obowiązku doskonalenia zawodowego na przykładzie lekarskiego zawinienia przedstawiła dr Anna Płatkowska-Kułaj – radca prawny, specjalista w zakresie prawa medycznego i odszkodowawczego.

E-learning pozwala uczyć się we własnym tempie. Nie zastępuje innych form szkolenia, ale je skutecznie uzupełnia – mówi Ryszard Majkowski, koordynator izbowego projektu ds. kursów. A przede wszystkim oszczędza nasz lekarski czas i oszczędności. Nie wymaga zwalniania się z pracy, błagania dyrektorów i ordynatorów o oddelegowanie, podróżowania, wydawania pieniędzy na noclegi i opłaty rejestracyjne itp.

Biorąc udział w szkoleniu internetowym mamy do niego dostęp o każdej porze dnia, przez cały czas jego trwania. Możemy więc lepiej rozplanować swój rozkład zajęć i udziału w nim, dostosowując go do swojego planu dyżurów i innych obowiązków. Uczestnictwo w naszych kursach umożliwia dostęp do prezentacji multimedialnych, plików audio i video, testów, a także wysłuchanie, nawet kilkakrotne wartościowych prelekcji i wykładów.