W zawód lekarza od zawsze wpisany jest obowiązek stałego dokształcania się. To kwestia naszego lekarskiego sumienia i etyki zawodowej. Projekt „E-learning w służbie lekarzom” to szansa , by dopełnić obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskać wymagane punkty edukacyjne. Sam osobiście zaliczyłem już 7 kursów potwierdzonych certyfikatami. Komfortowo, spokojnie i planowo, bez wychodzenia z domu, z możliwością kilkakrotnego powtarzania kursu i etapowego rozwiązywania testu. Zachęcam do skorzystania, bo naprawdę warto.

Mieczysław Szatanek - prezes ORL w Warszawie

Projekt "E-learning w służbie lekarzom" jest ważną inicjatywą edukacyjną Okregowej Izby Lekarskiej w Warszawie, kierowaną do lekarzy zatrudnionych na terenie Mazowsza. Szeroki zakres merytoryczny umożliwia wzbogacenie wiedzy, wymianę opinii i doświadczeń.

Cały list - tutaj

Jacek Wojciechowicz, wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawa.

Medycyna należy do tych dziedzin wiedzy, które mogą wiele zyskać dzięki zastosowaniu e-learningu. Elektroniczne nauczanie nie zastąpi w całości tradycyjnego sposobu studiowania tego przedmiotu, bo istnieje przecież wiele umiejętności niezbędnych w praktyce lekarskiej, których nie sposób nauczyć się siedząc wyłącznie przed ekranem komputera. Jestem jednak przekonany, iż uzupełnienie tradycyjnego toku studiów medycznych o elementy e-nauczania przyniesie uczącemu się wymierne korzyści.
Co więcej, lekarze i studenci medycyny nie są i nie muszą być jedynymi odbiorcami e-learningowych serwisów medycznych. Istnieje duża grupa osób niezwiązanych z kręgami medycznymi, która chciałaby za pośrednictwem Internetu dowiedzieć się więcej na temat przyczyn, leczenia i profilaktyki różnych schorzeń.
Piotr Peszko, laryngolog